Báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm 2019

 • Từ khóa:
 • Ngày đăng: 23-11-2019 - Cập nhật: 01-01-1970

Công ty TNHH Đa Lộc Tài - Dịch Vụ Kế Toán Tân Thuế Việt nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cuối năm 2019. Chúng tôi với đội ngũ kế toán giàu....

Khi mà dịp cuối năm đến các chủ doanh nghiệp phải lu bu lo nhiều thứ. Như thu hồi công nợ khách hàng, thanh toán nợ cho các đối tác bạn hàng. Tính thu chi một năm qua lời lỗ ra sau, tiền thưởng tết lương bổng cho nhân viên. Và nếu có nhân viên kế toán thì cũng đỡ gánh phần nào. Nhưng hầu như 90% doanh nghiệp SME - doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có thuế kế toán. Các giám đốc tìm kế toán dịch vụ để thực hiện các công việc cuối năm. Báo cáo tài chính cuối năm 2019, hạch toán sổ sách, cân đối thu chi cuối năm...

Báo cáo tài chính cuối năm 2019
Nhận làm báo cáo tài chính, quyết toán thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân 2019

Những công việc cơ bản của kế toán khi làm BCTC, Quyết toán TNDN - TNCN 2019:

 • Kiểm tra sổ sách kế toán, xử lý các lỗi của kế toán thuế trong năm vừa qua 2019.
 • Cân đối tài chính, hàng hóa nhập vào và bán ra trong năm 2019. Xác định hàng tồn kho cho đầu năm mới 2020....
 • Hạch toán chi tiết biết số thuế cần đóng cho doanh nghiệp.
 • Ra báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập doanh nghiệp, báo cáo TNCN nộp cơ quan thuế.
 • Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN
 • In ấn số sách kế toán năm 2019.

Theo Wikipedia: Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính 2019

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các loại hình công ty được quy định như sau

Đối với doanh nghiệp nhà nước

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo

Đối với các doanh nghiệp khác:

- Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo

- Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo.

Mọi chi tiết cần tư vấn, báo giá làm BCTC 2019 xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐA LỘC TÀI - DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÂN THUẾ VIỆT

Trụ sở chính: 113 đường Phạm Thị Giây, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.
Văn phòng: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12.
Điện thoại: 028.2211.0247 - Email: tranlan.tanthueviet@gmail.com
Hotline: 0938.123.657 - 0906.657.659 Ms Lan và cộng sự.

Xem chi tiết: 
https://tanthueviet.com/bao-cao-tai-chinh-bao-cao-thue-cuoi-nam-2019.html

Fanpage
Cơ Khí Nguyễn Danh

Tư vấn 0917.66.62.09